logo
africa
logo
logo
logo
logo
Återstående tid innan val i DRK den 31 dec 2017

Kongolesiska Förening i SkåneHem Aktiviteter Arkiv Om K.F.S Kontakta oss

Vårt ändamål:

KFS är opolitisk, humanitär och ideell förening, vi försöker att väcka intresse för Demokratiska Kongo , verka för utveckling genom ett samarbete med svenska föreningar . Vi vill också sprida kännedom om Dr Kongo genom olika aktiviteter. Sista men inte minsta punkten, främja och understödja demokratisk processen, bevaka och verka för att mänsklig rättigheterna repekteras och utvecklas. Medlemskap: Medlem i föreningen är den fysiska person som stöder och verkar för ovanstående målsättning och erlägger förenings årsavgift. Medlemskapet i förening är frivilligt och öppet för alla som vill bidra i utveckling i DR Kongo. Medlem som motverkar föreningens målsättning eller bryter mot stadgarna kan uteslutas. Styrelsen kan besluta om uteslutningen. Ett sådant beslut måste bekräftas av årsmötet eller extra medlemsmöte inom tre(3) månader efter styrelsens beslut. Samma beslutsordning gäller medlems återinträd.
Kongolesiska Förening i Skåne bildades våren 2012